Az élelemhez való jog

Az Egyesült Nemzetek Szövetsége 1948-ban határozott úgy, hogy minden év december 10-ét kinevezi az emberi jogok világnapjának. Ezen a jeles napon rendszerint magas szintű politikai konferenciákat és találkozókat, illetve az emberi jogi kérdésekkel foglalkozó kulturális rendezvényeket és kiállításokat szerveznek világszerte. Ezen alkalom apropója kapcsán úgy gondoltuk, hogy megismertetünk veletek egy másik érdekességet is, ami nem más, mint az élelemhez való jog. De vajon mi is ez pontosan?

Mindenkinek joga van ételhez. Az élelemhez való jog elengedhetetlen az emberi méltóságteljes élethez, akárcsak az egészséghez és az élethez fűződő jogok megvalósításához. Az étel nem csak a túlélés szempontjából fontos, hanem az ember fizikai és mentális képességeinek teljes fejlesztése szempontjából is.

Image result for the right to food

A nemzetközi együttműködés révén a világ egyes államai kötelesek az élelmiszerek előállítására, megőrzésére és elosztására vonatkozó intézkedések széles skáláját kidolgozni annak biztosítása érdekében, hogy mindenki elegendő élelemhez férhessen hozzá. Az élelemhez való jog gyakorlásakor figyelmet kell fordítani az olyan koncepciókra is, mint az élelmezésbiztonság (az élelmiszerekhez való hozzáférés fenntarthatósága mind a jelenlegi, mind a jövő generációinak számára) és az élelmiszer-szuverenitás (az emberek joga a saját élelmiszer- és mezőgazdasági rendszerük meghatározására). Az élelemhez való jog nem korlátozódik csupán arra, hogy csak bizonyos mennyiségű kalóriát és szükséges tápanyagot tartalmazzon az étrendben. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek fizikai és gazdasági hozzáféréssel kell rendelkeznie az élelmiszerekhez vagy az előállításukhoz szükséges eszközökhöz.

Image result for the right to food

Az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága általános megjegyzésében 12 részletes útmutatást adott a világ államainak számára a megfelelő ételek tiszteletben tartása, védelme és teljesítése iránti kötelezettségeikkel kapcsolatban. Az EGSZB azt is megjegyezte, hogy a jog a következő, egymással összefüggő és alapvető jellemzőket tartalmazza:

Minőség: A fogyasztási célból rendelkezésre álló ételeknek megfelelőnek kell lenniük az adott állam társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti adottságainak tekintetében.

Elérhetőség: Mindenki adottnak kell lennie a lehetőségnek, hogy elegendő, minőségi ételt szerezhessen be akár vásárlás során, akár közvetlenül a földből és más természeti erőforrásokból. Az étrendnek tartalmaznia kell az egészséges élethez és a fiziológiai igényekhez szükséges tápanyagok keverékét az egész életciklus során.

Megközelíthetőség: Az élelmiszer árának olyan szinten kell lennie, hogy az ne veszélyeztesse más alapvető igények kielégítését. A fizikai hozzáférhetőség azt jelenti, hogy mindenkinek hozzáférést kell biztosítani az ételhez, különösen a kiszolgáltatott csoportok számára, mint például a gyermekek, a fogyatékossággal élők, az idősek és a természeti katasztrófák vagy konfliktusok által sújtott csoportok.

Fenntarthatóság: Az államoknak a megfelelő intézkedések kidolgozásával és a magánszereplők szabályozásával gondoskodniuk kell arról, hogy az élelmiszereket, a földet vagy a természeti erőforrásokat befolyásoló gyakorlatok ne veszélyeztessék az élelmiszerek hosszú távú elérhetőségét és hozzáférhetőségét.

A felsorolt szemponton különösen érdekesek az internetes kereskedelem szempontjából. Napjainkban pontosan azt a kort éljük, ahol minden eddiginél meghatározóbb jelentősége van a fenntarthatóságnak és a megfelelő árukészletnek-, illetve minőségnek. Földünk erőforrásai egyre végesebbek, éppen ezért nem tehetjük meg azt sem, hogy a végletekig kiszipolyozzuk azokat. Az ételhez való jogra vonatkozóan pedig mindannyiunkat megillet a megfelelő minőségű és eredetű étel, kiváltképp a zöldséges és gyümölcsök terén, ahol a különféle génmódosított és kétes forrásból származó termékek valósággal letarolták a piacot. Az olyan felületek például, mint a magyar fejlesztésű Zöldséges.com egy olyan kezdeményezés első hírnökei, amely később az egész világ szempontjából kulcsfontosságú lesz. Ez pedig nem más, mint a megfelelő keresleti oldal biztosítása minden mezőgazdasági termelő számára, a fogyasztóknak pedig egy biztos forrás a hazai termelésű bio termékekhez.